This site contains Ads

Mid Summer Songs

Summer

Umi(matsubara tooku)

Matsubara tooku kiyuru tokoro Shiraho no kage wa ukabu Hoshiami hamani takaku shite Kamome wa hikuku namini tobu Miyo hiru no umi Miyo hiru no umi
Summer

Ware wa umi no ko

"Ware wa umi no ko, shiranami no" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Summer

Umi (Umi wa hiroi na)

"Umi wa hiroi na, ookii na Tsuki ga noboru shi, hi ga shizumu" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Summer

Hanabi

"Don tonatta hanabida kireidana" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
広告