This site contains Ads

Niigata_pref

Winter

Sunayama

"Umi wa araumi Mukou wa sado yo" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Winter

Haru yo koi

Haru yo koi, hayaku koi Aruki hajimeta Mii-chan ga Akai hanao no jyojyo haite Onmo ni detai to matte iru Haru yo koi, hayaku koi Ouchi no mae no momonoki no Tsubomi mo minna fukurande Hayo sakitai to matte iru
Winter

Ski

Yamawa shirogane asahiwo abite" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
広告