This site contains affiliate ads (including Amazon Associates).

shinkansen(tokaido)

Summer

Natsu wa kinu – 夏は来ぬ

"Unohana no niou kakine ni" - Celebrate the arrival of summer with "Summer is Not Coming". Learn the lyrics, Roman readings, and English translations, and welcome the summer season with a melody that seems to point to light and prestigious ancient lyrics.
Spring

Cha tsumi – 茶摘み

"Natsu mo chikazuku hachijyu hachiya" - Experience the vibrant season of tea picking with the song 'Cha tsumi'. Learn the lyrics, Roman readings, and English translations of this classic Japanese song.
Autumn

Ringo no hitorigoto – りんごのひとりごと

"Watashi wa makka na ringo desu" - It's a cute tune, but if you know the historical background... enjoy "Ringo no Hitori Goto". See the lyrics, romanization, and English translation of "Ringo no Hitori Goto".
Winter

Oshougatsu – お正月

Mou ikutsu neruto Oshougatsu" - Celebrate the New Year with 'Oshogatsu'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, marking the Japanese New Year festivities.
Winter

Pechka – ペチカ

Yuki no furu yo wa tanoshii Pechka" - Enjoy the warm song 'Pechka'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, about a cozy fireplace in winter.
Autumn

Mura matsuri

Mura no chinjyu no kamisama no Kyou wa medetai omatsuribi Don don hyarara, Don hyarara Don don hyarara, Don hyarara Asa kara kikoeru fue taiko
Summer

Umi(matsubara tooku)

Matsubara tooku kiyuru tokoro Shiraho no kage wa ukabu Hoshiami hamani takaku shite Kamome wa hikuku namini tobu Miyo hiru no umi Miyo hiru no umi
広告