Kyoto_pref

Kyoto_pref

Kyoto is the most famous tourist destination in Japan.
Until the capital moved to Tokyo after the Meiji era, there was a capital in Kyoto from Heiankyo in 794 until the end of the Edo period.
In 1994, shrines and temples in Kyoto, Uji and Otsu in Shiga Prefecture were registered as World Cultural Heritage.
Traditional crafts include Nishijinori, a woven fabric, and Shimizu Yaki, a pottery.
http://www.pref.kyoto.jp/

Summer

Natsu wa kinu

"Unohana no niou kakine ni" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Spring

Sakura sakura

"Sakura sakura noyama mo sato mo" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Autumn

Momiji

Aki no yuuhi ni teruyama momiji Koi mo usui mo kazuaru nakani Matsu wo irodoru kaede ya tsuta wa Yama no fumoto no susomoyou Tani no nagare ni chiriyuku momiji Nami ni yurarete hanarete yotte Akaya kiiro no iro samazama ni Mizu no ueni mo oru nishiki
スポンサーリンク