This site contains affiliate ads (including Amazon Associates).

NAKATA_Yoshinao

Summer

Natsu no omoide – 夏の思い出

"Natsu ga kureba omoidasu" - Relive the fond memories of summer with 'Natsu no Omoide'. Discover its lyrics, Roman readings, and English translations, reflecting on summer days.
Winter

Yuki no furu machi wo – 雪のふるまちを

Yuki no furu machi wo" - Experience the peaceful 'Yuki no furu machi wo'. Learn lyrical lyrics, Roman readings, and English translations depicting a snowy town.
Spring

Medaka no gakkou

"Medaka no gakkou wa kawa no naka" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
Autumn

Chiisai aki mitsuketa

"Dareka sanga dareka sanga sareka sanga mitsuketa" Discover good old-fashioned Japan through lyrics and images: Roman readings, English translations, and reflections. Take a cultural journey through the melodies of "Doyo Shoka" (Children's Songs).
広告